TEETH’n’TAILS 2018

Mājas sesku izstāde „TEETH’n’TAILS 2018”

Ikgadējās starptautiskās mājdzīvnieku un zooindustrijas izstādes „Zooekspo 2018” ietvaros notiks arī mājas sesku izstāde „Teeth’n’Tails”. Pirmo reizi Latvijā, sesku izstāde notiks pēc Skandināvijas čempionāta noteikumiem.

Norises laiks: 2018. gada 10. novembris.
Vieta: Izstāžu centrs „Ķīpsala”, Ķīpsalas ielā 8, Rīgā.
Izstādes organizators: Latvijas sesku mīļotāju biedrība „Klubs „Seskumīlis””.

Izstādes tiesneši būs Míša Nováková no Čehijas (Shelly’s Ferrets) and Susan Eriksson no Zviedrijas (Dashing Ferrets). Maksimālais dalībnieku skaits – 120 seski.

Reģistracija sākas 2018. gada 10. martā un beidzas 2018. gada 10. septembrī, vai līdz brīdim, kad dalībnieku skaita limits ir sasniegts.

Dalības maksa:
Kluba “Seskumilis” biedriem: 15 € par pirmo sesku, 10€ par katru nākamo sesku.
Visiem pārējiem dalībniekiem: 20€ par pirmo sesku, 15€ par katru nākamo sesku.

Lai reģistrētos, nosūtiet e-pastu uz teeth.and.tails2018@gmail.com ar zemāk norādīto info par sesku:
Seska vārds
Dzimšanas datums (formāts: gads-mēnesis-datums, piemēram 2018-11-21)
Mikročipa nr. (obligāts)
Dzimums
Statuss (nekastrēts, kastrēts, hormonu implants)
Krāsa/atzīmes un spalvas tips (Albino/Pastel/Chocolate/Sable/Black Sable/Other un Angora/Half-angora/Shorthair)
Audzētāja vārds/audzētavas nosaukums
Īpašnieka vārds un kontaktinformācija
Ja sesks pretendē uz čempiona statusu, lūdzam nosūtīt arī iepriekšējo izstāžu rezultātus.

Apstiprinājuma vēstule par dalību tiks izsūtīta uz jūsu e-pastu pēc dalības maksas saņemšanas kluba bankas kontā.
Pēdējais pieteikumu iesūtīšanas un apmaksas termiņš: 2018.gada 10. septembris.

Rekvizīti apmaksas veikšanai:
Biedrība „Klubs ”Seskumīlis””
Reģ. Nr. 40008117275
IBAN: LV63HABA0551021621153
A/S „Swedbank”
SWIFT: HABALV22
Ar piezīmi: „TEETH’n’TAILS”, sesku skaits, īpašnieka vārds, uzvārds.

Ja jūs vēlētos kļūt par izstādes sponsoru vai piešķirt kādu īpašu balvu, mēs būsim ļoti priecīgi! Tikai lūdzam par to informēt mūs savlaicīgi.

Visiem seskiem ir jābūt identifikācijas mikročipam, vakcinācijas apliecībai (ES pasei) ar derīgiem vakcinācijas termiņiem. Pirmreizējai vakcinācijai jābūt veiktai vismaz 30 dienas pirms izstādes. Apstrāde pret iekšējiem un ārējiem parazītiem ir ļoti ieteicama jūsu pašu un citu dalībnieku drošībai, ņemot vērā, ka izstādes vietā atradīsies ļoti daudz citu sesku, kaķu, suņu un izstādes viesu.

Laipni lūgti izstādē!
Ja jums ir kādi jautājumi, sūtiet mums e-pastu uz info@seskumilis.lv

****************************************************************************

Ferret Show “TEETH’n’TAILS 2018”

Ferret show “TEETH ‘n’ TAILS” will take place within the annual international pet industry fair ZOOEKSPO 2018. For the first time in Latvia the show will follow the Scandinavian championship rules.

Date: November 10th, 2018
Place: Exhibition hall ĶĪPSALA (8 Kipsalas street, Riga)
Organizer: Latvian ferret fanciers’ association “Club” Seskumīlis “”

The Judges of the show will be Míša Nováková from Czech Republic (Shelly’s Ferrets) and Susan Eriksson from Sweden (Dashing Ferrets). There is a limit – 120 ferrets in the show.

Registration begins on March 10th, 2018 and ends on September 10th, 2018 or until the show limit is reached.

Fees:
For the members of “Club “Seskumilis””: first ferret 15€, following ferrets 10€ each.
For all other participants: first ferret 20€, following ferrets 15€ each.

To register, send an e-mail to teeth.and.tails2018@gmail.com with the information mentioned below:
Ferret’s name
Date of Birth (format: year-month-date, for example 2018-11-21)
Microchip nr. (mandatory)
Gender
Status (intact, neutered or has hormone implant)
Color/pattern and coat type (Albino/Pastel/Chocolate/Sable/Black Sable/Other and Angora/Half-angora/Shorthair)
Breeder’s name/name of ferretry
Owner’s name and contact info
If the ferret is a champion candidate, please include ferret’s previous show results.

Confirmation letter will be sent to your e-mail after the participation fee is received.
Application and payment deadline: September 10th, 2018.

Payment details:
Klubs Seskumilis
Reģ.nr. 40008117275
IBAN: LV63HABA0551021621153
A/S “Swedbank”
SWIFT: HABALV22
Notes for payment: “TEETH’n’TAILS”, number of ferrets, owner’s name.

If you would like to become a sponsor or give out some special prize we will be very happy! Just please let us know in advance.

All ferrets must have microchip and passports with valid vaccinations against distemper and rabies. First time vaccinations must have been done at least 30 days before the show. Treatment against inner and outer parasites is highly recommended, for your own and other’s safety, considering that there will be a lot of other ferrets, cats, dogs and exhibition visitors at the show place.

Welcome to the show!
If you have any questions, e-mail us: info@seskumilis.lv