JA ESAT NOLĒMIS MUMS PIEVIENOTIES:

1. Rūpīgi izpētiet kluba statūtus
2. Precīzi aizpildiet pieteikumu (ar drukātiem burtiem!)
3. Aizpildītu un parakstītu veidlapu, lūdzu, nosūtiet pa pastu uz adresi:

Biedrība klubs “Seskumīlis”
Kadaga 13 – 58, Ādažu novads
Rīgas raj., LV-2103

4. Aizpildītās veidlapas kopiju nosūtiet uz kluba e-pastu: info@seskumilis.lv
5. Gaidiet atbildi no kluba, tā jums tiks paziņota 2 nedēļu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža.
6. Pozitīvas atbildes gadījumā Jums vienas nedēļas laikā ir jāsamaksā iestāšanās maksa un biedra nauda par tekošo gadu. Ja tas netiek izdarīts, lēmums par uzņemšanu tiek automātiski anulēts.

Visus jautājumus sūtiet uz: info@seskumilis.lv !